Stipendija

Rytų Europos kultūros forumo Vokietijoje »Miesto raštininko« stipendija skirta plačiai auditorijai pristatyti bendrą vokiečių ir jų kaimynų Vidurio ir Rytų Europos regionuose, kuriuose gyveno ir dabar dar gyvena vokiečiai, kultūros paveldą bei skatinti netradicinį angažavimąsi abipusio supratimo ir tarpkultūrinio dialogo srityje. Įsteigta kaip „keliaujanti stipendija“ ji skiriama išskirtinėse Rytų Europos vietovėse. Žemiau išvardinti visi iki šiol buvę miestų raštininkai.

2022 metais stipendija paskirta Lietuvos uostamiesčiui Klaipėdai (vok. Memel).

Stipendiją dotuoja Vokietijos Vyriausybės kultūros ir medijų įgaliotoji ministrė.

Stipendijos steigėjas
Logo Deutsches Kulturforum östliches Europa

  • Rytų Europos kultūros forumas Vokietijoje, Potsdamas (Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam)
    Eiti į puslapį

Partneriai:

Buvę Miesto raštininkai

Ira Peter | miesto raštininkė 2021, Odessa / Одеса / Odesa (Ukraina)

Alexandra Stahl | miesto raštininkė 2020, St. Veit am Pflaum / Rijeka (Kroatija)

Marcel Krueger | miesto raštininkė 2019, Allenstein / Olsztyn / Olštynas (Lenkija)

Barbara Thériault | miesto raštininkė 2018, Lemberg / Lwiw / Lvivas (Ukraina)

Paula Schneider | miesto raštininkė 2017, Kronstadt / Brașov / Brašovas (Rumunija)

Marko Martin | miesto raštininkė 2016, Breslau / Wrocław / Vroclavas (Lenkija)

Wolftraud de Concini | miesto raštininkė 2015, Pilsen / Plzeň / Pizenas (Čekija)

Jochen Könnecke | miesto raštininkė 2014, Riga / Rīga / Ryga (Latvija)

Kristina Forbat | miesto raštininkė 2013, Kaschau / Košice / Košicė (Slovakija)

Fredy Gareis | miesto raštininkė 2012, Marburg a. d. Drau / Maribor / Mariboras (Slovėnija)

Sarah Jana Portner | miesto raštininkė 2011, Tallinn / Reval / Talinas (Estija)

Maike Wetzel | miesto raštininkė 2010, Fünfkirchen / Pécs / Pėčas (Vengrija)

Sabrina Janesch | miesto raštininkė 2009, Danzig / Gdańsk / Gdanskas (Lenkija)